Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1979
 • Kan Gurubu : 0 Rh+
 • Birimi : Veteriner Fakültesi
 • Bölümü : Klinik Öncesi Bilimler
 • Anabilim Dalı : Patoloji
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • İlk Okul : Mithat Paşa İlkokulu-İskenderun (1989)
 • Orta Okul : Beş Temmuz Ortaokulu-İskenderun (1992)
 • Lise : İskenderun Lisesi (1995)
 • Lisans : Akdeniz Üniversitesi Burdur Veteriner Fakültesi
 • Lisans Fakülte : Veteriner Fakültesi
 • Lisans Bölüm : Veteriner Hekim (2001)
 • Y.Lisans : Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü-Aydın
 • Y.Lisans Dal : Patoloji (2005)
 • Doktora : Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü-Aydın
 • Doktora Dal : Patoloji (Veteriner)
 • (2010)
 • Doçenlik : Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
 • Doçenlik Dal : Patoloji (03.04.2015)
ÖZGEÇMİŞ

Özgeçmiş bilgileri girilmemiş.
İLGİ ALANLARI

Diagnostik patoloji

Tümör patolojisi

Apoptozis

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- A. Aydoğan, N. Metin. Köpek Yumuşak Doku Tümörlerinde Patolojik Tanı: Derleme. MAKÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2013, 1 (2): 86-105. (2013)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- S. Birincioğlu, N. Metin, H. Avcı, A.Aydoğan, F. Sayın. Aydın ve Muğla bölgesinde alabalıklarda (Oncorhynchus mykiss W., 1792) görülen hastalıkların patolojik yönden incelenmesi. Eurasian J Vet Sci, 2011, 27, 1, 59-65. (2011). (2011)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- N. Toplu, T.Ç. Oğuzoğlu, E.T. Epikmen, A.Aydoğan. Neuropathologic Study of Border Disease Virus in Naturally Infected Fetal and Neonatal Small Ruminants and Its Association With Apoptosis. Veterinary Pathology, 2011, 48(3) 576-583. (2011)
2- N. Toplu, A. Aydoğan. An immunohistochemical study in cases with usual and unusual clinicopathological findings of canine visceral leishmaniosis. Parasitology Research,2011, 109:1051–1057. (2011)
3- A. Aydoğan, N. Metin. Investigation of Pathological Findings Infected with Aeromonas salmonicida in Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792). Kafkas Univ Vet Fak Derg, 2010, 16 (Suppl-B): S325-S328. (2010)
4- H. Avcı, A. Aydoğan, T.T. Tanrıkul, S. Birincioğlu. Pathological and Microbiological Investigations in Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Naturally Infected with Lactococcus garvieae. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 2010, 16 (Suppl-B): S313-S318. (2010)
5- N. Toplu, H. Albayrak, A. Aydoğan, E.T. Epikmen, N. Metin. Gökkuşağı alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) enfeksiyöz pankreatik nekrozun patogenezisinde apoptozisin rolü. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 2010, 57, 191-196. (2010)
6- R. Tunca, N. Toplu, Ş. Kırkan, H. Avcı, A.Aydoğan, E.T. Epikmen, S. Tekbıyık. Patholomorphological, Immunohistochemical and Microbiological Findings in Budgerigars (Melopsittacus undulatus) Naturally Infected with Salmonella gallinarum. Avian Pathology, 2012, 41(2), 203-209. (2012)
7- S.Serap Birincioğlu, A. Aydoğan, H. Avcı. Pathological Investigations of Winter-like Disease in Cultured Sea Breams (Sparus aurata). Kafkas Univ Vet Fak Derg, 2013, 19 (2): 343-346. (2013)
8- A. Aydoğan, N. Metin. Detection of cell origin by immunohistochemistry in canine mammary tumours, Revue Med. Vet., 2013, 164, 7, 395-399. (2013)
9- A. Aydoğan, M. Halıgür, Ö. Özmen. The expression of caspase-3, caspase-7, caspase-9 and cytokeratin AE1/AE3 in goats with enzootic nasal adenocarcinoma: an immunohistochemical study. Veterinarni Medicina, 2013, 58 (8): 417–421. (2013)
10- O. Ozmen, A. Aydogan, M. Haligur, R. Adanir, O. Kose, S. Sahinduran. The Pathology of Macrorhabdus ornithogaster and Eimeria dunsingi (Farr, 1960) Infections in Budgerigars (Melopsittacus undulatus). Israel Journal of Veterinary Medicine, 2013, 68 (4): 218-224. (2013)
11- A. Aydoğan, G. Koçer, Ö. Özmen, M. Koçer, L. Önal, Ö. Koskan. Immunohistochemical expression of Caspase-3, Caspase-5, Caspase-7 and Apoptotic Protease-Activating Factor-1 (APAF-1) in liver and kidney of rats exposed to zoledronic acid (ZOL) and basic fibroblast growth factor (bFGF). Veterinary Quarterly, 2014, 34, 3, 137-142. (2014)
12- M. Halıgür, S. Hasırcıoğlu, Ö. Özmen, M. Kale, A. Aydoğan. Immunohistochemical Evaluation of Akabane Virus Infection in Aborted and Newborn Calves. Veterinarni Medicina, 2014, 59 (5): 230-238. (2014)
13- S. Birincioğlu, H. Avcı, B. Birincioğlu, E.T. Epikmen, H. Akşit, A. Aydoğan, W. Schmahl. Experimental Neuronal Lipofuscinosis in Sheep Fed with Asphodelus aestivus Seeds: Pathological and Ultrastructural Investigations. Revue De Medecine Veterinaire, 166, 7-8, 208-214, 2015. (2015)
14- O. Ozmen, S. Topsakal, M. Haligur, A. Aydogan, D. Dincoglu. Effects of Caffeine and Lycopene in Experimentally Induced Diabetes Mellitus. Pancreas, 2016, 45,4, 579-583. (2016)
15- A. Aydogan, Ö. Özmen. Expression of nectin-4 as a potential biomarker in enzootic nasal adenocarcinoma of goats. Acta Veterinaria Hungarica, 2016, 64, 1, 71-77. (2016)
16- A. Aydoğan, K. Sezer, Ö. Özmen, M. Halıgür, M.K. Albay. Clinical and Pathological Investigations of Accidental Catharanthus roseus Toxicity in Sheep. Israel Journal of Veterinary Medicine, 2015, 70 (4), 66-71. (2015)
17- M. Sezik, A. Köker, Ö. Özmen, M. Halıgür, D. Kaşıkçı, A. Aydoğan, O. Özatik, S.A. Köse. Maternal intravenous granulocyte-colony stimulating factor and intra-amniotic high-dose endotoxin for the experimental caprine model of fetal brain injury. Turkish Journal of Medical Sciences, Yayın kabul edildi. (2016)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
1- G. Serin, A. Aydogan, R. Yaygingul, R. Tunca. Uterine leiomyosarcoma in a dog: a case report. Veterinarni Medicina, 55, 2010 (8): 405–408. (2010)
2- A. Aydoğan, N. Toplu, E.D.Çetin, N.Metin. Muir-Torre-like syndrome in a dog. Revue Méd. Vét., 2011, 162, 3, 123-125. (2011)
3- R. Tunca, G. Serin, E.T. Epikmen, A.Aydoğan, H. Avcı. İki Köpekte Granüloza Hücre Tümörü. Kafkas Univ Vet Fak Derg., 2011,17 (4): 675-678. (2011)
4- N. Kılıç, N.Toplu, A. Aydoğan, R. Yaygıngül, Ş.Y. Özsoy. Corneal papilloma associated with papillomavirus in a one-humped camel (Camelus dromedarius). Veterinary Ophthalmology (2010) 13, Supplement 1, 100–102. (2010)
5- A. Aydoğan, H.Avcı, S. Birincioğlu. Ichthyophthirius multifiliis Infection in A Black Tetra (Gymnocorymbus ternetzi). Kafkas Univ Vet Fak Derg., 2010, 16 (1): 135-137. (2010)
6- H. Avcı, G. Serin, A. Aydoğan, S. Birincioğlu. Primary vaginal fibroleiomyosarcoma in a 4-year-old Holstein-Friesian cow. Turk. J. Vet. Anim. Sci. 2010, 34(3): 307-31. (2010)
7- G. Serin, A. Aydoğan. Chondrosarcoma in the mammary gland of a bitch: a case report. Veterinarni Medicina, 54, 2009 (11): 543–546. (2009)
8- S. Birincioğlu, H. Avcı, A. Aydoğan. Seminoma and Cholangiocarcinoma in an 18-Year-Old Male Camel. Turk. J. Vet. Anim. Sci. 2008; 32(2): 141-144 (2008)
9- N. Toplu, A. Aydoğan, T.C. Oğuzoğlu. Visceral Leishmaniosis and Parapoxvirus Infection in a Mediterranean Monk Seal (Monachus monachus). Journal of Comparative Pathology, 2007,Vol.136, 283-287. (2007)
10- B. Musal, P. Ulutas, A. Aydogan. Vaginal fibrosarcoma in a cow. Irish Veterinary Journal, 2007, Vol. 60 Num.7, 424-425. (2007)
11- A. Aydoğan, N. Toplu, N. Kılıç, H. Avcı. Meibomian carcinoma in a cow. Revue Med. Vet. 2012, 163, 6, 281-283. (2012)
12- A. Aydogan, Ö. Özmen. A pheochromocytoma case in a 6 year old sheep.Revue Med. Vet., 2012, 163, 11, 536-538. (2012)
13- A. Aydoğan, M. Halıgür, Ö. Özmen. Hepatic Malignant Melanoma in a Goat, Primary or Metastatic? Israel Journal of Veterinary Medicine, 2013, 68 (2): 124-127. (2013)
14- A. Aydoğan, M. Halıgür, Ö. Özmen, E. Esin. Maxillary ameloblastic carcinoma in a dog. Israel Journal of Veterinary Medicine, 2014, 69 (2), 98-101. (2014)
15- Ö. Özmen, T. Gelen, A. Aydoğan, M. Halıgür, Y. Çetin. A case of vaginal xanthoma in a cow; First report . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 2014, 61, 313-317. (2014)
Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
1- H. Avcı, A. Aydoğan, E.T. Epikmen, E. Tuna, N. Toplu. Bir köpekte inguinal bölgede görülen anjiyolipom olgusu. Vet. Bil. Derg., 2008, 24,1:93-95. (2008)
2- R. Tunca, H. Avcı, H. Özen, A. Aydoğan, E.T. Epikmen. Congenital Serous Cysts of the Liver in Cows: 5 Cases. Animal Health, Prod. and Hyg., 2012, 1(2): 113 - 115. (2012)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Birincioğlu S.,Avcı H. ,Aydoğan A. ,Epikmen E.T. 2005-2011 Yılları arasında incelenen balıkların solungaçlarında görülen histopatolojik bulgular ,16. Su ürünleri Sempozyumu ,Sözlü Bildiri ,26.10.2011 . (2011)
2- Birincioğlu S.,Avcı H. ,Birincioğlu B. ,Akşit H. ,Epikmen E.T. ,Aydoğan A. ,Schmahl W. Asphodelus aestivus tohumları yedirilen koyunlarda nöronal lipofuskinozis üzerine patolojik ve biyokimyasal araştırmalar,V. Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi (14-18/09/2010) Uludağ Üniversitesi, BURSA, Sözlü Sunu, 14/09/2010 . (2010)
3- Birincioğlu S.,Aydoğan A., Avcı H. Güllük Körfezinde Toplu Ölen Çipuralarda (Sparus aurata) Makroskobik ve Mikroskobik Bulgular, 15. Su Ürünleri Sempozyumu ,Sözlü Bildiri, 03/07/2009, Rize. (2009)
4- Toplu N., Oğuzoğlu T.Ç., Epikmen E.T., Aydoğan A. Kuzu ve oğlaklarda doğal Border hastalığı: Patolojik bulgular, apoptozis ve viral etkenin immunohistokimyasal, in situ hibridizasyon ve PCR metotlarla tanısı ,4. Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi ,Sözlü Bildiri, 29/10/2008, Antalya . (2008)
5- Tunca R., Toplu N., Kırkan Ş., Avcı H., Aydoğan A., Epikmen E.T.,Tekbıyık S. Salmonella gallinarum ile doğal enfekte muhabbet kuşlarında (Melopsittacus unulatus) patolojik, mikrobiyolojik ve immunohistokimyasal incelemeler, 4. Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi, Sözlü Bildiri, 31/10/2008, Antalya. (2008)
6- Bırıncıoğlu S., Metin N., Savaşan S., Avcı H., Aydoğan A., İlhan F.S. Aydın ve Muğla Bölgesinde gökkuşağı alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss, 1792) görülen hastalıkların patolojik ve bakteriyel yönden incelenmesi, III. Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi, Sözlü Bildiri, 09/09/2006, Elazığ. (2006)
7- Aydoğan A., Metin N. Aeromonas salmonicida ile enfekte edilen gökkuşağı alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss, 1792) patolojik bulguların incelenmesi, III. Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi ,Sözlü Bildiri, 08/09/2006, Elazığ. (2006)
8- Metin N., Paşa S., Aydoğan A. Simmental-Holştein Melezi Bir Buzağıda Epitelyogenezis İmperfekta, II. Veteriner Patoloji Kongresi, Sözlü Bildiri, 2004, Nevşehir. (2004)
9- Avcı H., Aydoğan A.,Tanrıkul T., Birincioğlu S. Lactococcus garvieae İle Doğal Enfekte Gökkuşağı Alabalıklarında (Oncorhynchus Mykıss ) Patolojik İncelemeler, XIV Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Sözlü Sunum, 05/09/2007, Muğla. (2007)
10- Ö. Özmen, Ş. Şahinduran, A. Aydoğan, NS. Sevgisunar, M. Halıgür. Keçilerde fibröz osteodistrofide klinik ve patolojik incelemeler, 7. Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi, (8-10 Eylül 2014), Kars, Sözlu Bildiri, 09.Eylül.2014.rn (2014)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- Tunca R., Serin G., Epikmen E.T., Aydoğan A., Avcı H. İki köpekte granüloza hücre tümörü, V. Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi, Poster, 14/09/2010, Bursa. (2010)
2- Tunca R., Avcı H., Epikmen E.T., Aydoğan A. Köpeklerde Benign ve Malign Perianal Bez Tümörlerinde Peroksizom Proliferatör-Aktive Reseptör (PPAR-α, -β, ve -γ) Ekspresyonlarının İmmunohistokimyasal İncelenmesi,V. Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi, Poster, 14/09/2010, Bursa. (2010)
3- Tunca R., Avcı H., Özen H., Aydoğan A., Epikmen E.T. Sığırlarda Konjenital Seröz Hepatik Kistler; Üç Olgu, VIII. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, Poster, 03/07/2009 . (2009)
4- Avcı H., Aydoğan A., Epıkmen E.T., Tuna E., Toplu N. Bir Köpekte Anjiyolipoma, XI. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, Poster, 26/06/2008, Aydın. (2008)
5- Toplu N., Albayrak H., Aydoğan A., Epikmen E.T., Metin N. Gökkuşağı alabalıklarının (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) enfeksiyöz pankreatik nekrozu´nda (IPN) patolojik bulgular, apoptozis, immunohistokimyasal ve PCR tanı, 4. Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi, Poster, 30/10/2008, Antalya. (2008)
6- Aydoğan A., Avcı H., Bırıncıoğlu S. Siyah Tetra Balığında (Gymnocorymbus Ternetzi) Ichthyophthirius multifiliis Enfeksiyonu,18. Ulusal Biyoloji Kongresi, Poster, 29/06/2006. Kuşadası. (2006)
7- Toplu, N., Aydoğan, A., Oğuzoğlu, T.Ç. Bir Akdeniz Fokunda (Monachus monachus) Parapoxvirus Enfeksiyonu ile Birlikte Viseral Leishmaniasis Olgusu. III. Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi, Poster, 06-09.Eylül.2006, Nevşehir. (2006)
8- Aydoğan A., Voyvoda H., Sarıerler M., Metin N. Bir köpekte böbrek karsinomu ve leiomyom, II. Veteriner Patoloji Kongresi, 06-10.Eylül.2004, Poster, Nevşehir. (2004)
9- Avcı H., Aydoğan A., Ertunç E., Metin N. Bir köpekte liposarkom olgusu, II Veteriner Patoloji Kongresi, 06-10.Eylül.2004, Poster, Nevşehir. (2004)
10- Yiğitarslan K., Halıgür M., Şirin Y.S., Aydoğan A., Şirin Ö.Ş. Bir köpekte fibrosarkom. 13. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 27 Haziran - 01 Temmuz 2012, Sarıkamış - Kars. (2012)
11- Halıgür M, Hasırcıoğlu S, Özmen Ö, Kale M, Aydoğan A. Akabene virus ile doğal enfekte aborte ve yeni doğmuş buzağılarda immunohistokimyasal incelemeler, 6. Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi, Poster, 19-23/09/2012, Kuşadası. (2012)
12- Aydoğan A, Özmen Ö. Altı yaşlı bir koyunda feokromositom olgusu, 6. Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi, Poster, 19-23/09/2012, Kuşadası. (2012)
13- Aydoğan A, Halıgür M, Özmen Ö. Keçi Enzootik Nazal Adenokarsinomlarında kaspaz-3, kaspaz-7, kaspaz-9 ve sitokeratin AE-1/AE-3 immunoreaksiyonları: immunohistokimyasal çalışma, 6. Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi, Poster, 19-23/09/2012, Kuşadası. (2012)
14- Özmen Ö, Adanır R, Aydoğan A, Yukarı BA. Bir sürüye ait iki koyunda görülen Babesiosis ve Anaplasmosis miks enfeksiyonunda patolojik ve parazitolojik bulgular, 18. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Poster, 29.Eylül/05.Ekim.2013, Denizli. (2013)
15- A. Aydoğan, M. Halıgür, Ö. Özmen, E. Esin. Bir köpekte maksillar ameloblastik karsinom, 7. Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi, Poster, 8-10 Eylül 2014, Kars. (2014)
16- A. Aydoğan, M. Halıgür, Ö. Özmen. Bir Keçide Hepatik Malign Melanom, Primer veya Metastatik?, 7. Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi, Poster, 8-10 Eylül 2014, Kars. (2014)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Aydoğan A, Halıgür M, Özmen Ö. Clinicopathological investigations of paratuberculosis disease in sheep, 13. Middle European Buiatric's Congress, 2013, Belgrad, Sırbistan (2013)
2- Özmen Ö, Aydoğan A, Halıgür M, Şahinduran Ş. Pathology of botulism in dairy cattle, 13. Middle European Buiatric's Congress, 2013, Belgrad, Sırbistan. (2013)
3- Halıgür M, Özmen Ö, Aydoğan A, Şahinduran Ş. Immunohistochemical demonstration of Mycoplasma capricolum subsp. capripneumoniae in pneumonic saanen goats, 13. Middle European Buiatric's Congress, 2013, Belgrad, Sırbistan. (2013)
4- Ö. Özmen, A. Aydoğan, E. Esin. Metastatic Transitional Cell Carcinoma of the Urinary Bladder in a Dog. 5th International Scientific Meeting “Days of Veterinary Medicine 2014”. 5 - 7 September 2014, Ohrid, R. of Macedonia. (2014)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Toplu N., Avcı H., Aydoğan A., Epıkmen T.E. Pathological findings and immunohistochemical diagnosis of canine visceral leishmaniosis in naturally infected dogs. European Society of Veterinary Pathology 25th Annual Meeting, Sözlü Bildiri, 31/08/2007, Munich. (2007)
2- Sezik M, Özmen Ö, Halıgür M, Köse SA, Köker A, Aydoğan A. Maternal intravenous granulocyte-colony stimulating factor and intra-amniotic high-dose endotoxin for the experimental caprine model of chorioamnionitis. X. Turkish German Gynecology Congress, Sözlü Bildiri, April 30th - May 4th, 2014, Belek, Antalya - Turkey. (2014)
3- .Aydoğan A. Pathological diagnosis of canine mammary gland tumors. International Conference on Natural Science and Engineering (ICNASE’16), Sözlü bildiri, 19.03.2016, Kilis-Türkiye (2016)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- Avcı H., Serin G., Aydoğan A., Birincioğlu S.S. Primary vaginal fibroleiomyosarcoma in a 4-year-old Holstein-Friesian cow. XX. Jubilee International Congress of the Hungarian Association for Buiatrics, Poster, 21/10/2010, Eger, Hungary. (2010)
2- Toplu N., Aydoğan A., Oğuzoğlu Ç. Visceral Leishmaniosis and Parapoxvirus Infection in a Mediterranean Monk Seal (Monachus monachus), European Society of Veterinary Pathology 25th Annual Meeting, Poster, 31/08/2007, Munich. (2007)
3- Toplu N., Metin N., Alçığır G., Ertunç E., Aydoğan A., Avcı H. Pathological Findings and Immunofluorescent Expression of Avian Encephalomyelitis Viral Antigen in Experimental Infected White Turkeys, XXII World´ Poultry Congress, Poster, 8-13.Haziran.2004, Istanbul. (2004)
4- O. Ozmen, Ş. Topsakal, M. Halıgür, A. Aydoğan, Effects of Caffeine and Lycopene in Experimentally Induced Diabetes Mellitus, The International Conference On Science, Ecology And Technology I (Iconsete’2015 – Vienna), August 25-28, 2015, Vienna, Austria. (2015)
5- A. Aydogan, Y.S. Şirin, Ö. Özmen, H. Çınar. Simultaneous occurrence of sebaceous and modified sebaceous gland carcinomas in a dog. 6th International Scientific Meeting “Days of Veterinary Medicine 2015”. 24 - 26 September 2015, Struga, R. of Macedonia. (2015)
6- Ö. Özmen, A. Aydoğan. Polyomavirus and Macrorhabdus ornithogaster combination as a cause of high mortality in a commercial budgerigar aviary. 6th International Scientific Meeting “Days of Veterinary Medicine 2015”. 24 - 26 September 2015, Struga, R. of Macedonia. (2015)
Uluslararası kongrelerde sunulan ve özeti SCI, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan bildiri
1- M. Sezik, A. Koker, O. Ozmen, M. Haligur, D. Ince, A. Aydogan, O. Ozatik, “Intra-amniotic pentoxifylline to attenuate prenatal inflammation in a caprine model of chorioamnionitis: preliminary results”, 23rd World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, 6–9/October/2013, Sydney-Australia, Poster bildiri, 146-147 [Ultrasound in Obstetrics&Gynecology, 42 (Suppl. 1): 113-179, 2013]. (2013)
2- M. Sezik, A. Koker, O.Ozmen, M.Haligur, A. Aydogan, O.Ozatik, D.Ince, "Antenatal pentoxifylline therapy to prevent endotoxin-induced fetal injury in the preterm goat model", 24th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, 14 - 17 September 2014, Barcelona, Spain, [Ultrasound in Obstetrics & Gynecology 2014; 44 (Suppl. 1): 181–369, 2014]. (2014)
Doktora Tezi
1- Köpek Meme Tümörlerinin Tanısında Histopatolojik ve İmmunohistokimyasal İncelemeler (2010)
Üye olunan bilimsel kuruluş
1- Veteriner Patoloji Derneği (2003)

EDİTÖRLÜK

SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük, konuk editörlük veya yayın kurulu üyeliği
1- American Journal of Cancer Case Reports (Süre : 2012 Yıl)
2- American Journal of Cancer Case Reports (Süre : 2013 Yıl)
3- American Journal of Cancer Case Reports (Süre : 2014 Yıl)
4- American Journal of Cancer Case Reports (Süre : 2015 Yıl)

HAKEMLİK

SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- Journal of the American Veterinary Medical Association (2010 Yıl)
2- Reproduction in Domestic Animals (2013 Yıl)
3- Journal of Food Biochemistry (2015 Yıl)
4- Reproduction in Domestic Animals (2014 Yıl)
5- Revue de Médecine Vétérinaire (2015 Yıl)
6- Reproduction in Domestic Animals (2015 Yıl)
7- Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences (2015 Yıl)
8- Reproduction in Domestic Animals (2016 Yıl)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- Clinical Medicine Research (2014 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
1- Veteriner Fakültesi Erasmus Koordinatörlüğü (Yıl:2014)
Alanı ile ilgili olarak uluslararası panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
1- Erasmus Personel Ders Verme Hareketliliği, University of Camerino, Faculty of Veterinary Medicine, Italy (Yıl:2012)
2- Erasmus Personel Ders Verme Hareketliliği, University of Teramo, Faculty of Veterinary Medicine, Italy (Yıl:2013)
3- Erasmus Personel Ders Verme Hareketliliği, University of Life Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Lublin, Poland. (Yıl:2014)
Alanı ile ilgili olarak ulusal panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
1- Konuşmacı (Yıl:2006)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
1- Köpek meme karsinomlarında Nektin-4 ekspresyonlarının malignite ile ilişkisinin immunohistokimyasal olarak incelenmesi (2016)
Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
1- Nektin-4’ün köpek meme karsinomlarında tümör markırı ve onkolitik terapi hedefi olarak kullanılması, Kansas State University, USA. (2013)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Köpek Meme Karsinom ve Karsinosarkomlarında Bcl-2, Kaspaz-3,-8,-9, Östrojen reseptör α, PCNA ve Ki-67 immunoreaktivitelerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi (2013)
2- Köpek meme karsinomlarında Nektin-4 ekspresyonlarının malignite ile ilişkisinin immunohistokimyasal olarak incelenmesi (2016)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Köpeklerde Doğal Viseral Leishmaniosis´in tansısında immunohistokimyasal yöntemlerin uygulanması ,Bilimsel Araştırma Projeleri Kurulu ,VPT-07-024 ,02/01/2007 ,04/05/2009 (0)
2- Aeromonas salmonicida ile enfekte edilen gökkuşağı alabalıklarında (oncorhynchus mykiss Walbaum, 1972)patolojik bulgular ,Bilimsel Araştırma Projeleri Kurulu ,10.06.2004 (0)
3- Köpek meme tümörlerinin tanısında histopatolojik ve immunohistokimyasal incelemeler, BAP, 2010 (0)
4- Deneysel Diabetes mellitus’ta Kafein ve Likopenin Etkileri (2013)
5- Neonatal ishalli kuzu ve oğlaklarda viral etiyo-patogenezin immunohistokimyasal metotla araştırılması (2013)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (Tübitak, DPT)
1- Endotoksin ile indüklenmiş koryoamniyonit gebe keçi modelinde oral veya intra-amniyotik pentoksifilin ve resveratrolun fetal inflamatuvar belirteçlere etkisi, SBAG-111S424, 2012 (0)
Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
1- Adnan Menderes Üniversitesi Deney Hayvanları Kullanımı Kursu (0)
Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için uluslararası burs almak
1- YÖK tarafından Öğretim Üyelerine verilen yurtdışı desteği (2013)
2- TÜBİTAK 2219-Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu (2014)
Alanında uluslararası teşvik ödülü
1- Marquis Who’s Who 2013, 30th Edition (30th Pearl Anniversary) biyografi listesinde yer alma (2013)
2- Marquis Who’s Who 2014, 31st Edition biyografi listesinde yer alma (2014)
3- Who's Who in the World® 2015, 32nd Edition, biyografi listesinde yer alma (2014)
Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül
1- III. Ulusal Veteriner Patoloji Kongresinde Poster Ödülü (0)
2- V. Ulusal Veteriner Patoloji Kongresinde Poster Ödülü (2010)
Alanında ulusal teşvik ödülü
1- "Pathological and Microbiological Investigations in Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Naturally Infected with Lactococcus garvieae".KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, Cilt: 16, No: ?, Sf: 313-318, Ek: B, 2010. Tubitak yayın teşviği. (0)
2- "Corneal papilloma associated with papillomavirus in a one-humped camel (Camelus dromedarius)".VETERINARY OPHTHALMOLOGY, Cilt: 13, No: ?, Sf: 100-102, Ek: 1, 2010. Tubitak yayın teşviği. (0)
3- "Neuropathologic Study of Border Disease Virus in Naturally Infected Fetal and Neonatal Small Ruminants and Its Association With Apoptosis".VETERINARY PATHOLOGY, Cilt: 48, No: 3, Sf: 576-583, 2011. Tubitak yayın teşviği. (0)
4- "Chondrosarcoma in the mammary gland of a bitch: a case report".VETERINARNI MEDICINA, Cilt: 54, No: 11, Sf: 543-546, 2009. Tubitak yayın teşviği. (0)
5- The expression of caspase-3, caspase-7, caspase-9 and cytokeratin AE1/AE3 in goats with enzootic nasal adenocarcinoma: an immunohistochemical study. Veterinarni Medicina, 58 (8): 417–421, 2013. Tubitak yayın teşviği. (2013)
6- 2013 yılında SCI-SSCI-AHCI kapsamındaki sağlık bilimleri dergilerinde MAKÜ adresli en fazla yayın yapan öğretim üyeleri sıralaması (2013)
7- Detection of cell origin by immunohistochemistry in canine mammary tumours, Revue Med. Vet., 2013, 164, 7, 395-399. Tübitak yayın teşviği. (2014)
8- 2014 yılında SCI-SSCI-AHCI kapsamındaki sağlık bilimleri dergilerinde MAKÜ adresli en fazla yayın yapan öğretim üyeleri sıralaması (2014)
Yurtdışı deneyimi (kesintisiz 3 ay görevlendirilmiş olmak)
1- Ludwig Maximilian University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of General Pathology and Neuropathology, Munich, Germany (2007)
2- Kansas State University, College of Veterinary Medicine, Department of Diagnostic Medicine/Pathobiology, Manhattan, Kansas, USA (2013)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 248213 2173
Email aaydogan(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
2 + 14 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.