Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

  • Doğum Tarihi : 1977
  • Birimi : Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
  • Bölümü : Elektronik ve Otomasyon
  • Anabilim Dalı : Elektronik Teknolojisi
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

  • Yabancı Dil : İngilizce (ÜDS :82,25-YDS: 80)
  • Lisans : Dokuz Eylül Üniversitesi
  • Y.Lisans : İstanbul Teknik Üniversitesi
  • Doktora : İstanbul Teknik Üniversitesi
  • (2011)
ÖZGEÇMİŞ

Özgeçmiş bilgileri girilmemiş.
İLGİ ALANLARI

Ultrases, Polimer Teknolojileri, Çözelti Plazma Teknolojisi, Alternatif Yakıtlar

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- A. Akyüz, M. Özkan, Ö. Ağar, Çözelti Plazma Tekniği ile Polimer Degradasyonu: Viskozitenin Online İzlenmesi, SDU Teknik Bilimler Dergisi 6 (2),1 (2016)
2- A. Akyüz, Polietilen Oksitin Ultrasonik Zincir Kırılması: Konsantrasyon ve Sıcaklık Etkisi, AKÜ FEMÜBİD 17, 109 (2017)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- A.Akyüz, A. Paril, A. Giz, Reactivity ratios of acrylamide-vinyl pyrrolidone copolymerization system obtained by sequential sampling , Journal of Applied Polymer Science, 100, 3822 (2006)
2- A.Akyüz, H.Giz, A. Giz, Kinetics of ultrasonic polymer degradation: Comparison of theoretical models with on-line data , Macromolecular Chemistry and Physics, 209, 801 (2008)
3- A.O. Akyuz, A. Giz, H. Giz, Investigation of Termination During Ultrasonic Depolymerization , Macromolecular Symposia, 275, 112 (2008)
4- A.Akyüz, H. Giz, A. Giz, Effect of Solvent Characteristics on the Ultrasonic Degradation of Poly(vinylpyrrolidone) Studied by On-line Monitoring, Macromolecular Chemistry and Physics , 210, 1331-1338 (2009)
5- A.Akyuz, O.Kamer, A.Giz, Online Viscometric Monitoring of Ultrasonic Sodium Polyrn(Styrene Sulfonate) Scission,Journal of Macromolecular Science, Part A: Pure and Applied Chemistry, 50, 535 (2013)
6- A.Akyüz, G.Buyukunsal, A. Paril, Online Monitoring of Diallyldimethylamoonium Chloride Polymerization, Polymer Engineering and Science, 54, 1350 (2014)
7- A.Akyüz, M. Özkan, Degradation of Polyvinylpyrrolidone by Solution Plasma Process, Acta Physica Polonica A, 131,343.rn (2017)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Determination of reactivity ratios of acrylamide - vinylpyrrolidone copolymerization by linear and nonlinear methods, 10. İstatistik Fizik Günleri, 2003 (2003)
2- Ultrasonik depolimerizasyonun bilgisayarla sürekliizlenmesi, 18. Ulusal Kimya Kongresi, 2004 (2004)
3- Polivinilpyrolidonun Ultrasonik Depolimerizasyonu, 19. Ulusal Kimya Kongresi, 2005 (2005)
4- Ultrases kullanılarak polime molekülağırlığı ve jirasyon yarıçapı kontrolü, İTÜ Nano-Bilim ve Nano-Teknoloji Çalıştayı, 2009 (2009)
5- Önleyici Varlığında Serbest Radikal Polimerleşme Reaksiyonları Benzetimi, Adım Fizik Günleri 2, Denizli, Nisan 2012 (2012)
6- Ultrasonik Depolimerizasyon Benzetim Çalışması, ADIM Fizik Günleri 2, Denizli, Nisan 2012 (2012)
7- Deneysel Çalışmalarda Elde Edilen Veri İle Teorik Modellerin Uyumu, GEFİK İzmir, 2012 (2012)
8- Poliakrilamit Depolimerizasyonunun Sürekli İzlenmesi, GEFİK 2013 (2013)
9- Fourier Dönüşümleri Performans Testleri, GEFİK 2013 (2013)
10- Ultrasonik Polimer Degradasyonunun Bulanık Mantık Yöntemi ile Modellenmesi, GEFİK 2014 (2014)
11- Minimum Maliyetli Güneş Enerjili Araba Dizaynı, GEFİK 2014 (2014)
12- Düşük Maliyetli Biyodizel Üretimi, GEFİK 2014 (2014)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- Hibrit Araç Tasarımı, ADIM Fizik Günleri IV, Kütahya 2015 (2015)
2- Güneş enerjisi destekli biyogaz üretimi, ADIM Fizik Günleri IV, Kütahya 2015 (2015)
3- Polydiallyldimethylammonium chloride zincir kırılmasına tuz konsantrasyonunun etkisi, ADIM Fizik Günleri IV, Kütahya 2015 (2015)
4- Çinko selenayt (ZnSe) ince filmlerin radyo frekansı sıçratma yöntemi ile cam taban üzerine depolanması, ADIM Fizik Günleri IV, Kütahya 2015 (2015)
5- Alüminyum nitrür (AlN) ince filmlerin radyo frekansı sıçratma yöntemi ile cam ve silisyum taban üzerine depolanması, ADIM Fizik Günleri IV, Kütahya 2015 (2015)
6- Titanyum nitrür (TiN) ince filmlerin radyo frekansı sıçratma yöntemi ile cam taban üzerine depolanmas ADIM Fizik Günleri IV, Kütahya (2015)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Medikal Uygulamalar İçin Etkili Bir Sıcaklık İzleme Sistemi Tasarımı, UMYOS 2016 (2016)
2- Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programı için Eğitim Amaçlı Diş Ünitesi Tasarımı, UMYOS 2016 (2016)
3- Transesterifikasyon Yöntemi Kullanılan Bir Biyodizel Üretim Sisteminin Tasarımı, UMYOS 2017 (2017)
4- Düşük Maliyetli Basit Bir Motor Dinamometresi Tasarımı, UMYOS 2017 (2017)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- On-line Monitoring of Ultrasonic Polymer Chain Scission, MAR07 Meeting of The American Physcial Society, 2007, Denver, USA (2007)
2- Modelling the ultrasonic scission of polymer and the formation and the termination of macro radicals, Turkish Physical Society, 26th International Physics Congress, 2009, 388 (2009)
3- Ultrasonic degradation of sodium polystyrene sulfonate studied by viscometry, Turkish Physical Society, 26th International Physics Congress, 2009, 349 (2009)
4- Polyelectrolyte behavior during sonication,Turkish Physical Society, 24th International Physics Congress, 2007 (2007)
5- Elektrolit Çözeltileri İçin Bir Difüzyon Modeli, Turkish Physical Society, 29th International Physics Congress, 2012 (2012)
6- Atmosferik Basınç Altında Oluşturulan Plazma ile Gıda Ürünlerinin Raf Ömürlerinin Uzatılması, Turkish Physical Society, 29th International Physics Congress, 2012 (2012)
7- AlN thin films deposition on si substrate by radio frequency magnetron sputtering, I. International Middle East Plasma Science (2014)
8- Polymerization of Acrylamide by Solution Plasma Process, ICETAS 2016 (2016)
9- Development of Solution Plasma Processfor Online Viscometric Monitoring of Polymer Degradation, ICETAS 2016 (2016)
10- Degradation of Polyvinylpyrrolidone by Solution Plasma Process, 6th International Advances in Applied Physics and Materials Science Congress & Exhibition, APMAS 2016 (2016)
11- Sonication of Polyacrylamide in Solution: Online Monitoring Results and Comparison with Theoretical Models, 15th Meeting of the European Society of Sonochemistry-ESS15 (2016)
12- Effect of Electrohydraulic Plasma Discharge on Aqueous Polyvinylpyrrolidone Solution, 32th International Physics Congress (2016)
13- A Fuzzy Modelling Based on Subtractıve Clustering for Ultrasonic Polyvinyl pyrrolidone Chaın Scission, 32th International Physics Congress (2016)
14- Boron Carbide Thin Film Deposition on Glass Substrates by Thermoionic Vacuum Arc Technique, 32th International Physics Congress (2016)
15- Sterilization of Water Inoculated with Staphylococcus Aureous by Solution Plasma Process, 32th International Physics Congress (2016)
16- A Fuzzy Model Approach for Analyzing Ultrasonic Polystyrene Sulfanate Degradation, WITAM,2016 (2016)
17- Artificial Neural Network Model for Analyzing Ultrasonic Polymer Degradation Experiments, WITAM, 2016 (2016)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- The Production of Biodiesel From the Re-used Vegetable Oil, 9 th International Physics Conference of the Balkan Physical Union, İstanbul 2015. (2015)
2- Effect of Polymer Concentration on Ultrasonic Polyacrylamide Chain Scission, 9 th International Physics Conference of the Balkan Physical Union, İstanbul 2015. (2015)
3- AIN Thin Film Deposition on Si and Glass Substrate by Radio Frequency Magnetron Sputtering, 9 th International Physics Conference of the Balkan Physical Union, İstanbul 2015. (2015)
4- Investigation of Properties of ZnSe Nanocrystalline Thin films by Produced TVA and RF Sputtering System, IV. YUKPOP Internationa Vacuum Workshop, March 2016 (2016)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK

SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- Journal of Applied Polymer Science (2011 Yıl)
2- Journal of Applied Polymer Science (2012 Yıl)
3- Journal of Applied Polymer Science (2013 Yıl)
4- Polymer Engineering & Science (2013 Yıl)
5- Journal of Applied Polymer Science (2014 Yıl)
6- Journal of Applied Polymer Science (2015 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
1- Müdür Yardımcılığı, Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (Yıl:2014)
Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi - BAP Komisyonu Üyeliği (Yıl:2015)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
1- V. Türk, Ultrasonik Depolimerizasyon, AKÜ FBE (2013)
2- K. Danis, Ultrasonik Poliakrilamit Zincir Kırılmasına Konsantrasyonun Etkisi, MAKÜ FBE (2014)
İkinci danışmanlığında tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
1- Ş. A. Gür, Ultrasesin Suda Çözünen Polimerik Malzemelere Etkisi, AKÜ FBE (2013)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Ultrasonik Depolimerizasyon, 11.FENED.01, Afyon Kocatepe Üniversitesi BAP (2012)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Atmosferik Basınç Altında Oluşturulan Gaz Plazması Kullanılarak Gıda Ürünlerinin Raf Ömürlerinin Uzatılması, 11. FENED.04, Afyon Kocatepe Üniversitesi BAP (2013)
2- Ultrasesin Suda Çözünen Polimerik Malzemelere Etkisi, 11.FEN.BİL.08, Afyon Kocatepe Üniversitesi BAP (2012)
3- Ultrases Etkisi ile Polimer Zincir Kırılmasının İncelenmesi, İTÜ BAP (2008)
4- Çözelti İçinde Plazma Uygulamaları : Polimer Degradasyonunun On-line İzlenmesi ve Metalik Nanoparçacık Sentezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Alt Yapı Projesi 15.FENED.ALTY.03 (devam ediyor) (2015)
5- Transesterifikasyon Yöntemi Kullanılarak Biyodizel Üretimi ve Ultrasesin Etkileri, MAKÜ BAP, (devam ediyor) (2016)
6- Tek Silindirli İçten Yanmalı Motorların Performans Karakteristiklerinin Belirlenmesi İçin Düşük Maliyetli Basit Bir Motor Dinamometresi Tasarımı ve İmalatı, MAKÜ BAP (devam ediyor)rn (2016)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü (Tübitak, DPT)
1- Çözelti Plazma Sürecinin Suda Çözünebilen Polimerlere Etkilerinin İncelenmesi, Tübitak 3501 (devam ediyor) (2015)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon
Email aakyuz(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
14 + 8 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.